Конкурсна пропозиція

щодо розвитку комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
кандидата на посаду директора Курліковського Василя Васильовича

Реорганізація закладу – робота в нових умовах фінансування

Рішенням сесії Фастівської міської ради № 30-XXXIVII від 30.08.2017 року наш заклад було реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

Це дало нам можливість активно включитись в процеси реформування галузі охорони здоровˊя та стати лідерами в проведені реформ. Наш міський Центр одним із перших в Україні підписав договір з НСЗУ, ввійшов в першу хвилю підприємств, які підписали договір з НЦЗУ.

До цього була проведена велика підготовча робота колективу по укладанню декларацій з населенням.

Своєчасно була отримана ліцензія на медичну практику та заключений договір з медичною інформаційною системою «Хелсі», що дало нам змогу оперативно вводити декларації до Єдиного державного медичного реєстру.

Була створена відповідна матеріально-технічна база:

 • в 2017 році за кошти місцевого бюджету була капітально відремонтована та оснащена сучасним обладнанням амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Київська,57;
 • в 2018 році за кошти місцевого та обласного бюджетів був проведений капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 за адресою вул.Ступака,11.
 • всі робочі місця в амбулаторіях оснащені сучасним обладнанням, забезпечені комп’ютерною технікою та підключені до мережі інтернет.

Укладення договору з НСЗУ та надходження коштів за надані медичні послуги населенню значно покращило фінансовий стан нашого підприємства.

Зˊявилась можливість диференційованого підходу в оплаті праці співробітників.

Адміністрацією, спільно з профспілковим комітетом, розроблено та внесено в колективний договір «Положення про оплату праці», що дало нам змогу «відійти» від тарифної сітки та оцінювати працю кожного окремого працівника відповідно до виконаної ним роботи.

Надходження коштів за програмою «кошти ідуть за пацієнтом» дало можливість матеріального стимулювання медичних працівників підприємства.

Всі ці нововведення є добрим мотиваційним фактором для покращення медичного обслуговування населення та зацікавленості медичних працівників в більш якісному наданні медичних послуг. Створюється здорова конкуренція за пацієнта.

Мета роботи підприємства

Бути найкращими в регіоні в наданні медичних послуг первинного рівня, створення комфорту та задоволення потреб пацієнтів на основі інноваційних технологій.

Населення міста беззаперечно визнає наш заклад як найбажаніше місце для обслуговування, а медична спільнота – як орієнтир з інноваційного розвитку.

Наші лідерські позиції знаходять відображення в кращих показниках здоров’я жителів міста.
Ми якісно обслуговуємо своїх пацієнтів незалежно від місця їх проживання завдяки активному використанню дистанційних технологій.

Маємо довіру пацієнтів завдяки мотивованому колективу, доброзичливому ставленню, якісному наданню послуг та комфортним умовам медичного обслуговування.

Нашим підприємством надається цілодобова невідкладна медична допомога всім жителям міста.

Аналіз роботи підприємства

Сильні сторони організації

 1. Висококваліфікований кадровий потенціал.
 2. Створені автоматизовані робочі місця персоналу.
 3. Впроваджено МІС «Хелсі».
 4. Компактна та ефективна структура мережі ПМСД.
 5. Наближеність до ЗОЗ вторинного рівня.
 6. Відповідна матеріально-технічна база.
 7. Наявні кошти для створення механізму фінансової мотивації.
 8. Наявність сайту закладу.

Слабкі сторони організації

 1. Помірний ступінь компˊютерної грамотності персоналу.
 2. Низький рівень знань з використання телемедичних технологій.

Зовнішні можливості

 1. Активна позиція і зацікавленість в розвитку медицини міста місцевої влади.
 2. Позитивне ставлення населення до наших сімейних лікарів.
 3. 100% покриття Internet в місті.
 4. Фастівська міська рада – за здоровий спосіб життя: велоперегони, військово-патріотична гра «Сокіл (Джура)», організація змагань сімей.    
 5. Доступність міжнародних грантів.
 6. Підтримка місцевого бізнесу та доброзичливе ставлення до медичної галузі.   
 7. Партнерство громади з іншими закладами ОЗ.

Зовнішні загрози

 1. Небажання працювати на первинному рівні молодих фахівців.

1. Стратегії

Назва етапу стратегії

Заходи

Терміни виконання та ціль

Індикатори

1 Покращення якості медичної допомоги

Впровадження системи стандартизації медичної допомоги.

Систематичне навчання персоналу: семінари, тренінги, конференції.

Покращення якості профілактичної та санітарно-просвітньої роботи з населенням через засоби масової інформації:

Організація « шкіл здоров’я»;

До початку 2020 року:

Рівень первинної інвалідності менше 12,0

Рівень малюкової смертності менше 8,0

Рівень захворюваності на запущені форми туберкульозу менше 25,0;

Процент щепленості населення відповідно до календаря щеплень не менше 85%.

Наявність «шкіл здоровˊя» в кожній амбулаторії

Рівень первинної інвалідності,

Рівень малюкової смертності

Частота виїздів невідкладної медичної допомоги

Рівень захворюваності на запущені форми туберкульозу;

Процент щепленості дитячого населення;

Кількість шкіл здоров’я .

2. Підвищення рівня задоволеності пацієнтів

Відкриття нової амбулаторії по вул. Прорізна (район Завокзалля)

Створення системи клієнтського сервісу та його впровадження, навчання персоналу

Відкриття дитячих майданчиків

До кінця 2020 року

Рівень задоволених клієнтів становить 95% до 2020 року

Відкрити один майданчик до 2020 року біля амбулаторії № 2.

Введення в експлуатацію

Кількість скарг пацієнтів, що надійшли в заклад з різних джерел та зареєстровані.

Анкетування

Кількість відкритих майданчиків

3. Розвиток телемедичного напрямку

Залучити додаткові кошти (грантів) протягом 2019-2020 років на придбання обладнання.

Впровадження обладнання, що дозволяє застосування телемедицини.

Навчання персоналу роботі з комп’ютерним обладнанням, використанню телекомунікацій, в т.ч. соц. мереж.

Участь у грантових програмах, залучення благодійних внесків.

Процент телемедичних консультацій від загального числа консультацій.

Всі медичні працівники закладу володіють навичками надання послуг з використанням телемедицини до кінця 2020 року.

Кількість коштів,  що надійшли від грантових проектів та благодійної допомоги.

Кількість консультацій із застосуванням телемедичних технологій.

Відсоток працівників, що склали залік з роботи  з телемедичними технологіями.

4. Підвищення керованості закладу Розробка та впровадження системи мотивації та індикаторів оцінки.

Залучення додаткових коштів.

Підвищення  фінансової ефективності.

Відсоток задоволених працівників заробітною платою більше 80%.

Впроваджена система додаткової мотивації.

До 2020 року залучити 10% бюджету закладу додатково.

До кінця 2019 року:

провести внутрішній  аудит з фінансової ефективності

Рівень витрат скоротити на 5% до кінця 2019 року

Відсоток задоволених працівників заробітною платою. Додаткові мотивуючі фактори.

Кількість коштів від платних послуг.

Кількість коштів від грантових програм. Кількість коштів від благодійних внесків.

Рівень витрат

5. Популяризація сімейної медицини Провести «Ярмарку здоров’я».

Ініціювати створення телепрограми на місцевому ТБ Фастів ТВ «Година здоров’я»

Жовтень-листопад 2019 року:

кількість клієнтів, що відвідали захід більше 1000,

відсоток схвальних відгуків (за вихідним анкетуванням) більше 70%

кількість клієнтів, що довіряють сімейному лікарю більше 75%

Протягом 2019-2020 р.

Кількість сюжетів – 10

Кількість клієнтів, що відвідали захід.

Відсоток схвальних відгуків (за вихідним анкетуванням).

Кількість клієнтів, що довіряють сімейному лікарю

Кількість сюжетів

Перспективний план розвитку закладу

Високий кадровий професіоналізм- запорука успіху підприємства

Реформа галузі охорони здоровˊя передбачає кардинальні зміни післядипломної підготовки лікарів-спеціалістів. За основу береться європейський досвід підготовки лікарів – це безперервна систематична медична освіта – безперервний професійний розвиток лікаря.

Для успішного проходження атестації кожний лікар на протязі року повинен набрати не менше 50 балів, сумарно протягом 5 років не менше 250 балів. Для цього необхідно систематично приймати участь в семінарах, конференціях та постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня.

Проводиться постійна робота щодо активного залучення наших лікарів до підвищення свого кваліфікаційного рівня.

Всі лікарі закладу приймають участь в засіданнях «Школи сімейного лікаря», участь в освітніх навчальних програмах на базі британського журналу «ВМJ», навчання на платформі Аксемедін, участь в онлайн-навчаннях-вебінарах, конгресах та конференціях.

Відкриття нових амбулаторій – комфорт обслуговування пацієнтів

З метою наближення медичної допомоги до населення міста планується створення нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. На данний час на стадії завершення виговлення ПКД будівництва амбулаторії ЗПСМ по вулиці Прорізна (Район Завокзалля), в подальшому планується будівництво нової амбулаторії по вулиці С. Васильченка (мікрорайон Заріччя). В перспективі амбулаторії загальної практики сімейної медицини мають бути створені в кожному мікрорайоні міста.

З метою створення комфортних умов для перебування маленьких пацієнтів в медичному закладі планується облаштування дитячого майданчика в амбулаторії № 2 по вулиці Івана Ступака,11 та площадки для дитячих візочків.

Здорова мама – здорова родина

Здоровˊя жінки – запорука здорового підростаючого покоління.

З метою комплексного обстеження жіночого населення міста в частині поліклінічного відділення по вулиці Київській, 57 планується відкриття «Центру здоровˊя жінки».

В центрі будуть надаватись послуги:

 • гінеколога;
 • мамолога;
 • УЗД –діагностики;
 • клініко-лабораторні обстеження.

Добра матеріально-технічна база – якісне медичне обслуговування

Клініко – діаностичні обстеження на сучасному рівні відіграють важливе значення для визначення правильного діагнозу. На даний час матеріально-технічна база клініко-діагностичної лабораторії є морально застарілою. До кінця поточного року планується провести капітальний ремонт приміщення клініко – діагностичної лабораторії та оснастити її сучасним обладнанням.

Створення єдиного медичного простору

В перспективі передбачається створення на базі двох лікарень – лікарні інтенсивного лікування першого рівня, яка ввійде в госпітальний округ.

З метою раціонально використання існуючих приміщень планується:

 • провести утеплення чотирьохповерхової будівлі та приміщення поліклінічного відділення з заміною вікон, дверей та даху;
 • провести капітальний ремонт «головного лікувального корпусу»;
 • реконструкцію з прибудовою приймального відділення з відділенням невідкладних станів.

08.08.2019р.

В.В. Курліковський